Excel

Cách hiện đầy đủ chữ trong Excel

Nhiều bạn mới học Excel thường rất lúng túng với trường hợp chữ trong một dòng cứ dài ngoằn ra hoặc bị cắt mất. Bài viết hôm nay TTTH sẽ hướng dẫn cách đơn giản để một dòng chữ trong một ô hiện đều đủ, tự động xuống dòng khi chữ dài mà không bị cắt mất nếu ô đó độ rông không đủ.

Bật Wrap Text

Bật Wrap Text

Khi chưa bật Wrap Text, chữ trong ô sẽ bị che mất nếu ô phía sau có nội dung. Hoặc bị dài thòng nếu ô phía sau trống.

Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần chọn vào ô rồi bật nút “Wrap Text” lên là được. Xem hình dưới:

Hiện đầy đủ chữ trong Excel

Hiện đầy đủ chữ trong Excel

Khi bật Wrap Text, chữ trong ô sẽ xuống dòng tự động tùy thuộc vào độ rộng của ô.

Cách hiện đầy đủ chữ trong Excel

Cách hiện đầy đủ chữ trong Excel

Khi bật Wrap Text trong Excel, xem ảnh động nhé.

Cách hiện đầy đủ chữ trong Excel
Rate this post

About the author

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *