• Chưa được phân loại
  Cách sử dụng Countif trong excel

  Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

  Hàm COUNTIF có tác dụng đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước. Nếu có yêu cầu liên quan đến việc đếm xem có bao nhiêu XXX mà có 1 (một) điều kiện YYY thì ta liên tưởng ngay đến sử dụng hàm COUNTIF để tính toán. Cú pháp hàm […]

 • Chưa được phân loại

  Word 2016 – Cách chèn công thức toán học

  Chèn công thức toán học trên word 2016 Phiên bản Microsoft Office 2016 mới ra mắt mang tới những tính năng nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng phong phú cho người dùng. Chẳng hạn để có thể chèn các công thức Toán học trong nội dung văn bản Word 2016, chúng ta có […]