• PowerPoint
    anh 3

    Hướng dẫn vẽ đồ thị hàm số trong Word và PowerPoint

    Cách vẽ đồ thị toán học như thế này chỉ mang tính chất biểu diễn định tính, không dùng để mô tả chính xác hàm số toán học. Cách vẽ tương tự cho MS PowerPoint. Hoặc bạn nào không biết thì cứ vẽ trong Word rồi copy sang PowerPoint. Bước 1: Vẽ Các trục đồ […]