Bảng kí tự đặc biệt PUBG mobile mới nhất

0
45565

PUBG mobile là một trong những game sinh tồn hot nhất hiện nay, thu hút được đông đảo người chơi trên thế giới. Để phục vụ cho các game thủ tạo ra những tên nhân vật thật độc đáo, mình xin tổng hợp tất cả những kí tự đặc biệt PUBG mobile đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Từ bảng kí tự đặc biệt này các bạn có thể tạo ra những cái tên kí tự đặc biệt PUBG mobile độc và chất nhất. Xem ngay nhé!

kí tự đặc biệt pubg mobile

Tổng hợp trọn bộ kí tự đặc biệt PUBG mobile

Với bảng kí tự đặc biệt này, hãy thể hiện ngay sự sáng tạo của mình với những cái tên nhân vật thật độc đáo thôi nào!

Kí tự đặc biệt PUBG mobile dạng chữ cái

Á À Ă Ắ Ằ Ẵ Ẳ Â Ấ Ầ Ẫ Ẩ Ǎ Å Ǻ Ä Ǟ Ã Ȧ Ǡ Ą Ā Ả Ȁ Ȃ Ạ Ặ Ậ Ḁ Ǽ Ǣ Ḃ Ḅ Ḇ Ć Ĉ Č Ċ Ç Ḉ Ď Ḋ Ḑ Ḍ Ḓ Ḏ É È Ĕ Ê Ế Ề Ễ Ể Ě Ë Ẽ Ė Ȩ Ḝ Ę Ē Ḗ Ḕ Ẻ Ȅ Ȇ Ẹ Ệ Ḙ Ḛ Ḟ Ǵ Ğ Ĝ Ǧ Ġ Ģ Ḡ Ĥ Ȟ Ḧ Ḣ Ḩ Ḥ Ḫ Í Ì Ĭ Î Ǐ Ï Ḯ Ĩ İ Į Ī Ỉ Ȉ Ȋ Ị Ḭ Ĵ Ḱ Ǩ Ķ Ḳ Ḵ Ĺ Ľ Ļ Ḷ Ḹ Ḽ Ḻ Ḿ Ṁ Ṃ Ń Ǹ Ň Ñ Ṅ Ņ Ṇ Ṋ Ṉ Ó Ò Ŏ Ô Ố Ồ Ỗ Ổ Ǒ Ö Ȫ Ő Õ Ṍ Ṏ Ȭ Ȯ Ȱ Ǫ Ǭ Ō Ṓ Ṑ Ỏ Ȍ Ȏ Ơ Ớ Ờ Ỡ Ở Ợ Ọ Ộ Ǿ Ṕ Ṗ Ŕ Ř Ṙ Ŗ Ȑ Ȓ Ṛ Ṝ Ṟ Ś Ṥ Ŝ Š Ṧ Ṡ Ş Ṣ Ṩ Ș Ť Ṫ Ţ Ṭ Ț Ṱ Ṯ Ú Ù Ŭ Û Ǔ Ů Ü Ǘ Ǜ Ǚ Ǖ Ű Ũ Ṹ Ų Ū Ṻ Ủ Ȕ Ȗ Ư Ứ Ừ Ữ Ử Ự Ụ Ṳ Ṷ Ṵ Ṽ Ṿ Ẃ Ẁ Ŵ Ẅ Ẇ Ẉ Ẍ Ẋ Ý Ỳ Ŷ Ÿ Ỹ Ẏ Ȳ Ỷ Ỵ Ź Ẑ Ž Ż Ẓ Ẕ Ǯ

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

Kí tự đặc biệt PUBG dạng chữ thường

Chữ A: à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ ā ä å æ á à ă ắ ằ ẵ ẳ â ấ ầ ẫ ẩ ǎ

Chữ B: ᶀ ᵬ b Ƅ ɓ ḃ ḅ ḇ

Chữ C: ĉ ç č ć ĉ č ċ ç ḉ

Chữ D: ð đ ᶑ ᶁ

Chữ E: é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ē ĕ ė ę ě ë

Chữ F: ƒ ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f

Chữ G: ĝ ğ ǥ ɠ ɡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ

Chữ H: h ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ

Chữ I: í ì ỉ ị ĩ ī ĭ ï î

Chữ J: j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ

Chữ K: ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ

Chữ L: ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ Ɩ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ

Chữ M: ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ ṃ

Chữ N: ń ň ŋ ñ ᵑ ᶮ ᶯ ƞ ɲ ɳ

Chữ O: ò ỏ ọ õ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ợ ỡ õ ō ŏ ő ö

Chữ P: ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ℙ ₱ ℘ ṕ ṗ Ꭾ

Chữ Q: q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ

Chữ R: ŕ ř ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ

Chữ S : ś ŝ š ᶊ ᵴ ȿ s S ˢ ᶳ ſ ẛ st ſt ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș

Chữ T: ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح Շ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł

Chữ U: ú ù ủ ụ ũ ư ứ ừ ự ử ữ ū ŭ ů ű ü û ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ

Chữ V: ᶌ v ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ

Chữ W: w ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ω ϖ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ

Chữ Z: ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ Ƶ ƶ Ȥ ȥ ʐ ʑ Հ ℤ ʓ ح ź ẑ ž ż ẓ ẕ ǯ

Chữ Y: ý ỳ ỷ ỵ ỹ ŷ ÿ Ÿ y Y ʸ ˠ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ყ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ ỵ

Bảng kí tự đặc biệt PUBG theo mã số

Mã sốHiển thịMã sốHiển thịMã sốHiển thị
Alt + 15¤Alt + 153ÖAlt + 0163£
Alt + 21§Alt + 154ÜAlt + 0164¤
Alt + 35#Alt + 155¢Alt + 0165¥
Alt + 36$Alt + 156£Alt + 0166¦
Alt + 64@Alt + 157¥Alt + 0167§
Alt + 128ÇAlt + 160trênAlt + 0168¨
Alt + 129üAlt + 161trongAlt + 0169©
Alt + 130Alt + 162Alt + 0174®
Alt + 131âAlt + 163OAlt + 0175¯
Alt + 132äAlt + 164ñAlt + 0179³
Alt + 133đếnAlt + 165ÑAlt + 0182
Alt + 134đếnAlt + 166ªAlt + 0185¹
Alt + 135çAlt + 167ºAlt + 0190¾
Alt + 136sẽ làAlt + 168¿Alt + 0200bạn
Alt + 137hAlt + 170¬Alt + 0202Ê
Alt + 138nó làAlt + 171½Alt + 0203Ë
Alt + 139tôiAlt + 172¼Alt + 0205các
Alt + 140tôiAlt + 173¡Alt + 0206TÔI
Alt + 142ÄAlt + 174«Alt + 0207TÔI
Alt + 143đếnAlt + 175»Alt + 0208Ð
Alt + 144Nó làAlt + 225ßAlt + 0211Oh
Alt + 145æAlt + 230mAlt + 0212Ô
Alt + 146ÆAlt + 241±Alt + 0215×
Alt + 147ôAlt + 246÷Alt + 0216Ø
Alt + 148öAlt + 248°Alt + 0217Ù
Alt + 150Alt + 250·Alt + 0218O
Alt + 151ÙAlt + 253²Alt + 0219U
Alt + 152·Alt + 0162¢Alt + 0248ø

Bảng kí tự đặc biệt PUBG mobile dạng mũi tên

↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾
↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆
⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐
⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘
⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢
➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴
➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼
➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸
➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

Một số tên nick độc đáo trong game PUBG mobile được tạo bằng các kí tự đặc biệt bạn có thể tham khảo:

◥ὦɧ◤ĶĤởĨ•ßụŃĞ•ßự༻꧂ミ★ǥเếϮ Ϯล๏ ℓà๓ ςɦó★彡☽ĐầųϮɾọςɦลเ๓áเ☾
‿✿кɦởї вụηɠ вự✿‿๖ACE✪ﻮเết♚tค๏♚là๓♚ςђó❄❥一ηóηɠ ηɦư ċáї ℓò︵✿
★ℓò ʋăη ċốηɠ★「bầη тăηɠ đї ¢ɦơї ɠáї」ღᏠᎮღnón9ঌnhưঌ(á!ঌ1ò☂
๖ۣۜƝƘ☆1ò࿐văn࿐(ốn9=ε/̵͇̿̿/\’̿\’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ツƙɦσáї ηɠɦĩα ℓà тɦí¢ɦ⁀ᶦᵈᵒᶫ‿✿ɠїαηɠмαї¢ôηɠтử✿‿
๖ۣۜHòลng•†ử๖ۜツkhoáinghĩalàthͥíͣcͫh⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ﻮเคภﻮ๓คเςôภﻮtử﹏❣

 

Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay sử dụng ngay bảng kí tự đặc biệt PUBG mobile này để tạo cho mình những cái tên nhân vật độc đáo nhất thôi nào. Cuasotinhoc.net chúc các bạn thành công nhé!

Từ khóa liên quan:

kí tự đặc biệt pubg mobile
tên kí tự đặc biệt pubg mobile
kí tự đặc biệt pubg mobile pc

Bảng kí tự đặc biệt PUBG mobile mới nhất
3.4 (68%) 5 votes

Bình luận