Mẫu đơn xin nghỉ phép mới và chuẩn nhất 2018

0
101

Sau thời gian làm việc căng thẳng, bạn muốn đi đâu đó để xả stress giảm bớt căng thẳng, lúc này bạn cần phải xin nghỉ phép tại đơn vị làm việc. Hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó như hiếu, hỷ mà bạn cần phải nghỉ thì cũng cần phải xin nghỉ phép. Để có một đơn xin nghỉ phép theo đúng chuẩn bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ phép ở dưới đây nhé.

Tải ngay mẫu đơn tại đây.

———————————————————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ…………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại…………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………. Chức vụ:………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi nghỉ phép: ………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

                                                                   Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép này có thể dành cho tất cả các đối tượng như cán bộ, giáo viên, viên chức, công nhân…

Chúc các bạn may mắn!

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc.

Từ khóa liên quan:

mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn
mẫu đơn xin nghỉ phép 2017
mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức
mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên
mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch
mẫu đơn xin nghỉ phép của công an
mẫu đơn xin nghỉ phép của công an nhân dân
mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ xã

Mẫu đơn xin nghỉ phép mới và chuẩn nhất 2018
Đánh giá

Bình luận