Home Thẻ Định nghĩa

Tag: Định nghĩa

DÀNH CHO BẠN

Yup là gì? Yup là gì trên facebook?

Yup là từ đồng nghĩa với "Yes" trong tiếng Anh có nghĩa là đồng ý. "Yes" cũng có thể biến đổi thành: yep, yeb,...

BÀI VIẾT NỔI BẬT