Visual Studio 2008 Express Edition – Nền tảng phát triển phần mềm máy tính

0
27

Visual Studio Express là môi trường phát triển toàn diện cho lập trình viên, cho phép họ xây dựng các chương trình cho máy tính, ổ đĩa cứng và ứng dụng Metro.

visual studio 2008
Visual Studio 2008

Visual Studio Express Edition là 1 trong những nền tảng phổ biến nhất cho lập trình viên để phát triển phần mềm nền tảng web hay các chương trình cho máy tính. Giao diện của Visual Studio Express khá thân thiện và đầy đủ công cụ để bạn viết phần mềm chuyên nghiệp.

Microsoft Visual Studio Express là một bộ môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi Microsoft dưới dạng phần mềm miễn phí và phiên bản giới hạn chức năng của bản đầy đủ Microsoft Visual Studio. Visual Studio Express 2008 là phiên bản thứ 2 sau Visual Studio Express 2005.

Visual Studio 2008 Express Edition có thể được thay thế bởi phiên bản mới hơn là Visual Studio Community và cũng được cung cấp dưới dạng miễn phí. Phiên bản Community làm việc với các plugin – tính năng vốn chỉ được phát triển độc quyền trong các bản mất phí (Professional trở lên).

Visual Studio 2005, 2008 và 2010 Express Edition đều thuộc 1 nhóm dự án chung của Microsoft. Nhà phát triển có thể dùng Visual Web Developer Express để thiết kế ứng dụng web, trong đó các thư viện lớp được phát triển riêng biệt trong môi trường Visual C# Express.

Visual Studio 2008 Express Edition – Nền tảng phát triển phần mềm máy tính
Đánh giá

Bình luận